Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van
Statenvoorstel 45/20 Perspectiefnota 2020

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 6 maart 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit I 11/20 B “Commissie sturen en verantwoorden”

Besluiten in Ontwerpbesluit I :

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 6 maart 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit I 11/20 B “Commissie sturen en verantwoorden”

Besluiten in Ontwerpbesluit I :

Read More