Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 24 mei 2019, behandelend de Jaarrekening 2018,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 februari 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 9 november 2018, behandelend de begroting 2019,

Constaterende dat:

Read More