Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 27 oktober 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 69/17 verantwoording fractiebudgetten 2016

Constaterende:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 47/17 Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer naar verkoop van Attero

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 mei 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Constaterende dat:

Read More