Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 mei 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 mei 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel Perspectiefnota,

Constaterende dat:

Read More