Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016
 
Constaterende dat:
 
-Het Brabantse college van GS er alles aan doen om als braafste jongetje van de klas gewillig en bovenmatig mee te werken aan het faciliteren van een asielinvasie;
-het Brabantse college met het uitvaardigen van de Brabantse aanpak opvang asielzoekers een desastreus 'Wir schaffen das' over Brabant heeft afgeroepen.
 
Overwegende dat:
 
-Asielzoekers bij hun reis naar Nederland al zo'n acht veilige landen zijn gepasseerd;
-Opvang in de regio de beste oplossing is;
-Het niet aan de Brabantse burgers is uit te leggen dat zij wél moeten betalen maar vervolgens niets te zeggen hebben, bij een overheid voor wie niets te gek is als het gaat om het faciliteren van een asielinvasie,
-De burgers sowieso al op allerlei mogelijke manieren buitenspel worden gezet als het gaat om de asielinvasie. Dat mede door een overheid die niet naar hen luistert, waarbij ook het uitoefenen van sociale druk of het intimideren van mensen middels huisbezoeken door de politie middelen zijn die gebruikt worden om mensen monddood te maken;
 
Dragen het college op
 
-De Brabantse burgers hun zeggenschap terug te geven en daarom bij asielopvang of AZC's voortaan altijd de burgers eerst te consulteren middels een referendum
 
en gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
P. van der Kammen
Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016
 
Constaterende dat:
 
- In de infographic van de perspectief nota 2016 “werken aan beweging in Brabant” het provinciehuis is afgebeeld enkel met de Brabantse vlag en de vlag van de EU, waarbij de Nederlandse vlag opvallend afwezig is;
-Het antwoord op een technische vraag van de PVV over het ontbreken van de Nederlandse vlag op het provinciehuis in de infographic luidt "hier is overheen gekeken";
 
Overwegende dat:
 
- De Nederlandse vlag nooit maar dan ook nooit mag ontbreken of worden vervangen door de EU-vlag;
 
Dragen het college op:
 
- Nooit meer over de Nederlandse vlag 'heen te kijken' in welke communicatieve uiting dan ook van de provincie, en de Nederlandse vlag in onze communicatie te beschouwen als de belangrijkste naast onze Brabantse vlag.
 
en gaan over tot de orde van de dag.
 
M.C.H Boon                             P. van der Kammen
PVV Noord-Brabant                  PVV Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 18 september 2015, behandelend de nadere uitwerking van GS van het Bestuursakkoord 2015-2019,

Constaterende dat:

  • Nederland en ook Noord-Brabant overspoeld worden met economisch asielzoekers en asielzoekerscentra;
  • Noord-Brabantse burgers ongevraagd opgezadeld worden met de vestiging van nieuwe en de uitbreiding van bestaande asielzoekerscentra;
  • Er sprake is van een onaanvaardbare druk op de leefbaarheid van onze Brabantse gemeentes.

Overwegende dat:

  • Beleid en steun voor economische asielzoekers de problemen alleen maar zullen vergroten, de mensonterende en gevaarlijke mensensmokkel in stand houden en enkel een nog grotere aanzuigende werking hebben op grote groepen kansloze economische immigranten.
  • Een ontmoedigingsbeleid het enige juiste antwoord op de asielproblematiek is.

Dragen GS op om:

  • Op geen enkel wijze provinciaal asielbeleid in Noord-Brabant te initiëren, faciliteren of (mede-)ontwikkelen, of erin te participeren

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Patricia van der Kammen