Voorzitter, de PVV wil in dit agendapunt de 'slotnota 2016 en begrotingswijziging 2017' graag enkele beschouwende slotwoorden kwijt.

Wij vatten daarmee het beleid van dit college samen. Het rampzalige en desastreuse beleid van dit college welteverstaan.

Read More

Voorzitter, we bespreken vandaag de bestuursrapportage 2016, een alles-in-een statenvoorstel. In plaats van een rapportage over de voortgang van de begrotingsplannen 2016 ligt de nadruk op een hele reeks begrotingswijzigingen en besluiten we behalve over de voortgang ook vooral over die vele begrotingswijzigingen en over een nota reserves.

Read More

Voorzitter, de ZRK heeft degelijk onderzoekswerk verricht naar de werking van het beheersstatuut van het ontwikkelbedrijf. Veel dank daarvoor.

Hierbij het verzoek om voortaan net als in de vorige statenperiode ten behoeve van volledigheid en transparantie de ZRK conclusies en aanbevelingen in het statenvoorstel te vermelden.

Read More