Voorzitter,

de ZRK heeft onderzocht hoe het is gesteld met de informatievoorziening over de investeringsfondsen. Er is een degelijk bronnenonderzoek uitgevoerd, wat dat betreft een compliment voor de ZRK.

Voorzitter, ik val direct met de deur in huis: het bevindingenboek is echt ontluisterend.

Read More

Voorzitter, we bespreken hier een wijziging van de algemene subsidieverordening Noord-Brabant, kortweg de ASV.

Deze wijziging bevat een aantal verschillende elementen.

Allereerst het wegnemen van de bestaande onduidelijkheid over de verschillende subsidievormen: dat is uitstekend. Het was lang niet altijd duidelijk wat nu precies werd bedoeld met een begrotingssubsidie, omdat het kan gaan om wezenlijk verschillende vormen. Daarom is verheldering in de verordening een prima zaak.

Read More

Voorzitter, de vierde wijzigingsverordening voor de verordening treasury Noord-Brabant alweer ligt hier voor. De 1e wijziging dateert van december 2013, voorzitter, en daarmee is dit binnen drie en en half jaar de vierde wijziging.

Read More