Voorzitter,

De PVV wil de indiener van het voorliggende voorstel de heer Hageman en D66 bedanken voor dit initiatiefvoorstel. Wij vinden het goed als fracties zelf met ideeën komen, los van het feit of je het ermee eens bent.

Er is in de commissievergadering EZB al gesproken over het voorstel, daarbij is een aantal kritiekpunten geuit. Noemenswaardig is daarbij het feit dat de CdK door onze bezorgde Zuiderburen is gevraagd om opheldering over dit onderwerp.

Voorzitter, wij Brabanders hebben een Brabants museum, Brabantse carnavalsverenigingen, Brabantse worstenbroodjes en geen Brabants volkslied. U hoort mij hier nergens over Noord-Brabant spreken. Met andere woorden: het gebruik van het woord Brabant in de gewone spreektaal is iets anders dan de officiële benaming die historisch is ontstaan en vastgelegd. De PVV hecht zeer aan de geschiedenis van Brabant en Nederland en is dan ook van mening dat de benaming Noord-Brabant moet blijven.

Read More

Voorzitter,

In september hebben we deze wijziging van de verordening treasury reeds besproken. De conclusie was onder meer dat het voorstel voor het willen beleggen van provinciaal publiek geld in zogenaamde maatschappelijk gewenste projecten die anders niet of niet geheel worden gerealiseerd nog onvoldoende was uitgekristalliseerd. Dat voorstel is voorlopig uit de verordening geschrapt. Wat de PVV betreft komt dat onzalige voorstel ook nooit meer terug, want het impliceert simpelweg teveel overheid, die met meer impact en een groter financieel beslag inzet op diverse beleidsdoelen.

Read More

Geacht college,

In Brabants Dagblad van 1 november 2013 viel te lezen dat burgemeester Rombouts van Den Bosch ontevreden is over het project Jeroen Bosch 2016[1], en met hem een aantal directeuren van grote culturele instellingen[2].

Burgemeester Rombouts omarmde eerder nog met groot enthousiasme het advies van Martijn Sanders en Ad 's-Gravesande, dat de plannen voor Jeroen Bosch 2016 fors duurder maakte[3], en er een hoogdravend elitair project van maakte.

Burgemeester Rombouts, die van een van de adviseurs over het JB2016 plan en de later cultureel hoofdstad artistiek leider Martijn Sanders, zegt "Door zijn jarenlange ervaring heeft Martijn Sanders niet alleen veel kennis van de culturele sector, maar weet hij ook hoe je een groot publiek hier in Brabant en ver daarbuiten kunt bereiken".[4]

Eerder nog was burgemeester Rombouts zeer tevreden met het duo Sanders en 's-Gravesande en overtuigd van de meerwaarde van een zo hoog mogelijk elitair gehalte van zowel JB500 alsook Culturele Hoofdstad 2018. Het heeft er nu de schijn van dat hij nattigheid voelt: nu Sanders de plank heeft misgeslagen met Eindhoven Culturele Hoofdstad[5] is het niet ondenkbaar dat JB500 met eenzelfde hoogdravende koers en 's-Gravesande aan het artistieke roer eveneens afkoerst op een flop.

Nu de titel Culturele Hoofdstad niet naar Eindhoven en dus Brabant gaat valt het fundament uit onder het provinciaal subsidiëren van Jeroen Bosch 2016, zogezegd een van de pijlers van het Brabantse Culturele Hoofdstad project.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Read More