In het openbare subsidieregister 2e kwartaal 2013 van de provincie Noord-Brabant[i] is op 28-06-2013 onder nummer 73628 een subsidie ter hoogte van 50.000.000 euro verstrekt aan 2018Eindhoven/Brabant. Eindhoven wordt niet voorgedragen voor de titel Culturele Hoofdstad 2018.

Met statenvoorstel 47/12A vroeg u aan Provinciale Staten het '(voor 2018Brabant) gereserveerde budget ad €45 miljoen -onder voorwaarde van het behalen van de titel- vrij te geven’.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Waarom is er 50 miljoen euro subsidie verstrekt terwijl aan de voorwaarde -binnenhalen van de titel- nog niet was voldaan?

2. Wordt de subsidie van 50 miljoen euro ingetrokken en teruggevorderd?

3. Hoe verhoudt zich de 50 miljoen euro uit het subsidieregister tot de 45 miljoen euro die door PS is geaccordeerd? 

4. Hoeveel van deze in juni verstrekte subsidie van 50 miljoen euro is inmiddels besteed?

5. Worden alle begrotingen aangepast, waarin sprake was van subsidie aan Culturele Hoofdstad? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u bevestigen dat de ongedaan gemaakte subsidie terug vloeit naar de Essentmiddelen? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

Op 6 september aanstaande maakt de internationale selectiejury bekend wie in 2018 de titel Culturele Hoofdstad van Europa mag dragen. En of Eindhoven de titel wint of niet, de organisatie onder leiding van Martijn Sanders heeft besloten dat er hoe dan ook geproost moet worden. Er worden borrelbijeenkomsten in het Provinciehuis en vervolgens in Strijp-S in Eindhoven georganiseerd.

Bovendien worden “pretpakketten” VIP vrijkaarten uitgedeeld voor Brabant Open Air, dat aansluitend op deze bijeenkomsten plaatsvindt.

De PVV wil precies weten wat de kosten zijn en uit welk budget dit gefinancierd wordt. Het gaat tenslotte alweer om zuurverdiend belastinggeld, opgebracht door de hardwerkende Brabanders.

De PVV is van mening dat dit het zoveelste voorbeeld is van het feit dat het Brabantse Culturele hoofdstad project niets meer is dan een elitair netwerkfeestje voor elkaar bewierokende bestuurders, cultuurbobo's en hun vriendjes.

Bovenstaande is dan ook aanleiding voor de PVV fractie Noord-Brabant om het college van Gedeputeerde Staten te vragen of zij bereid is om de uitnodiging voor de Samen Culturele Hoofdstad bijeenkomst ogenblikkelijk ongedaan te maken.

Read More

De PVV Noord-Brabant heeft Statenvragen gesteld over het verkwanselen van belastinggeld door Theaterfestival Boulevard. Dit zwaar gesubsidieerde evenementstrooit namelijk ongegeneerd met gratis toegangsbewijzen.

Zo kunnen relaties met hun introducé intekenen voor “het volledige openingsprogramma dat om 17.00u begint op het festivalplein + de gezamenlijke maaltijd + om 19.30u gratis busvervoer naar de Verkadefabriek + om 20.00u de opening van BLVRD FABRIKAAT + aansluitend de voorstelling THERE IS A ME IN MEETING van Het Zuidelijk Toneel + de nazit in de clubzaal van de Verkadefabriek.”

Volgens Statenlid Mariëtte Frijters-Klijnen is het ongepast om dergelijke uitnodigingen te versturen en erger nog, ermee te leuren. "Toen ik niet reageerde op de uitnodiging kreeg ik een herinnering dat ik nog geen antwoord had gegeven en dat de uitnodiging wellicht in mijn vakantiepost terecht was gekomen. Of ik alstublieft per omgaande wilde laten weten of ze wel of niet op mijn komst mochten rekenen. En dat voor een evenement, dat niet kan overleven zonder de riante (aanvullende) subsidies van de Provincie Noord-Brabant!"

De PVV wil dan ook weten wat de totale kosten zijn van de gratis toegangskaarten aan relaties en vraagt een overzicht vanalle gratis verstrekte toegangsbewijzen van door de Provincie gesubsidieerde festivals en cultuurinstellingen vanaf 1 januari 2011.

Read More