Vandaag lanceerde de Provincie Noord-Brabant het publiek toegankelijke subsidieregister. De PVV Noord-Brabant vroeg het college van gedeputeerde staten vorig jaar zomer om de instelling hiervan, en vandaag is het subsidieregister een feit: alle Brabanders kunnen vanaf nu zien welke organisaties of bedrijven hun belastinggeld ontvangen (Via: http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2012/april/eerste-publicatie-openbaar-subsidieregister.aspx). Statenlid Van der Kammen van de PVV Noord-Brabant: "onze fractie is trots op dit bereikte resultaat. Nu kan eindelijk iedereen in Brabant zelf zien naar welke organisaties of instellingen het Brabantse belastinggeld gaat en waaraan het wordt besteed." Onlangs zegde het college ook toe om declaraties en bestuurskosten via een openbaar te raadplegen register te publiceren. Van der Kammen: "Ik ben erg tevreden over de wil en de inzet van de provincie op dit vlak, en ben ervan overtuigd dat ook voor de bestuurlijke kosten en declaraties snel resultaat kan worden bereikt in de vorm van het toegezegde declaratieregister."

Na de ophef over berichtgeving van RTL nieuws over declaraties van bestuurders heeft de PVV in Noord-Brabant het college van gedeputeerde staten gevraagd om naast een subsidieregister ook een publiek toegankelijk declaratieregister in het leven te roepen. In antwoord op schriftelijke vragen van Statenlid Patricia van der Kammen zegt het college van Gedeputeerde Staten toe dat per 1 juli 2012 een openbaar declaratie- en onkostenregister in werking zal treden.
Van der Kammen: "Onze fractie is blij met deze toezegging. Het is bizar dat pas na een actief verzoek van RTL nieuws deze informatie geleverd wordt. De kosten die de provincie maakt voor de bestuurders moeten gewoon transparant gepresenteerd worden zodat de belastingbetalers kunnen zien hoeveel kosten worden gemaakt voor zaken als abonnementen, dienstreizen en diners. Wij zijn er trots op dat dit resultaat nu eindelijk bereikt is dankzij onze statenvragen."

Onderstaand de vragen met antwoorden van Gedeputeerde Staten:

Antwoord GS schriftelijke vragen onkostenvergoedingen en declaraties