Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020, behandelend Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020,

Spreken uit dat de Brabanders geen racisten zijn.

en gaan over tot de orde van de dag,

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 19 juni 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 39/20 Oprichting Gemeenschappelijke orgaan Hollandse waterlinies.

Constaterende dat:

Read More