Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 juni 2022, ter bespreking van de Statenvoorstellen betreffende de investering vanuit de immunisatieportefeuille in strategische provinciale grondbank (PS 13/22, 14/22, 15/22),

Constaterende:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 juni 2022, ter bespreking van de Statenvoorstellen betreffende de Jaarstukken 2021 (PS 28/22),

Constaterende:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 juni 2022,

Constaterende:

Dat het kabinet stikstofplannen voor heel Nederland heeft gepresenteerd, waarbij de provincies plannen moeten maken voor het behalen van de gepresenteerde doelen;

Read More