Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 november ter bespreking van Statenvoorstel Begroting 2023,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 november 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 66/22 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2022

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 juli 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 48/22 Kadernota 2022-2023 en Ontwerpbegroting 2022-2023 van Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies

Besluiten in ontwerpbesluit 48/22 B

Read More