Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 juli 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 43/21 Bestuursrapportage I-2021

Constaterende dat

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 11 juni 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 32/21 Bekrachtiging geheimhouding dossier financiering vervangende nieuwbouw “Grizzly” op Pivot Park”

Besluiten in Ontwerpbesluit 32/21 B

de tekst:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 26 maart 2021 ter bespreking van Statenvoorstel 04/21 BOF2: Vervolg Brabant Outcomes Fund

Constaterende dat:

Read More