Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 6 maart 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`.

Spreken uit:

Read More

pdfMotie afzien van BAS

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 februari 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 10/20 Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Spreken uit:

Read More