Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend de Actuele motie over de impact van de onderzoeken over de staat van de Brabantse natuur

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 februari 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 71/22 “Wensen en bedenkingen aangaande het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Eindhoven, het voornemen van GS om de Besloten Vennootschap (BV) `Ontwikkelingsmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord` op te richten, het beschikbaar stellen van algemene middelen en in te stemmen met een reserve leefomgeving in de provinciale begroting”

Besluiten het Ontwerpbesluit 71/22 B als volgt te wijzigen:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 december ter bespreking van Statenvoorstel 80/22 Slotwijziging 2022,

Constaterende dat:

Read More