Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 september 2019, behandelend de Burap 2019,

Constaterende,

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 juni 2019, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2019-2023,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 juni 2019, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2019-2023,

Constaterende dat:

Read More