Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van de Begroting 2021,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 6 november 2020 ter bespreking van Statenvoorstel 74/20 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2020,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 oktober 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 72/20 B

Besluiten aan het ontwerpbesluit toe te voegen:

Read More