Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 oktober 2020, ter bespreking van SVS 66/20 Inpassingsplan "Kempenland-West-omgeving De Utrecht”,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 63/20 B

Besluiten

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 63/20 B

Besluiten

Read More