Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 mei 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 30/22 Perspectiefnota 2023

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 mei 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 30/22 Perspectiefnota 2023

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 mei 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 30/22 Perspectiefnota 2023

Constaterende dat:
• Als onderdeel van de eerder afgesproken taakstelling van € 7,2 mln voor het programma Vrijetijd en Erfgoed er middels deze perspectiefnota wordt ingezet op een verlaging van de structurele inzet op (de ondersteuning voor) amateurkunsten;

Read More