02092011665

Geacht college,

In het persbericht van activiteiten in en om het Provinciehuis van 30 augustus j.l. lazen wij de volgende aankondiging:

02-09-2011 13.30 Provinciehuis Gedeputeerde Bert Pauli opent de bijeenkomst 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch.

Deze aankondiging roept bij ons de volgende vragen op:

Read More

Geacht college,

Afgelopen vrijdag 26 augustus werd op het allerlaatste moment aan de fractievoorzitters kenbaar gemaakt dat op maandag 29 augustus in een extra vergadering van het presidium advies moest worden uitgebracht inzake de herbenoeming van de voorzitter van de Provinciale Omgevingscommissie (POC) voor een periode van drie jaar. Door deze absurd korte termijn was het nauwelijks mogelijk om dit te overleggen in fractieverband of nadere informatie in te winnen om tot een afgewogen oordeel te komen. Het memo over deze herbenoeming bevatte bovendien slechts zeer summiere informatie.

Read More

's-Hertogenbosch, 16 juli 2011

Geacht college,

In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 16 juli is een halve pagina groot stuk te lezen over een landbouwbedrijf in Zijtaart. Onder het stuk is weliswaar een provincielogo geplaatst, maar de opmaak oogt als een redactioneel artikel van het ED – een klein kopje met 'advertentie' of 'advertorial' ontbreekt. Van een objectieve journalistieke publicatie is echter geen sprake.

Hoewel het in het artikel beschreven agrarisch bedrijf terecht geprezen wordt – bij een werkbezoek is duidelijk geworden dat kwaliteit voor landschap en dierenwelzijn zeer hoog in het vaandel staan – roept deze advertorial toch enige vragen op.

Read More