Bjorn Lomborg, Deens wetenschapper, heeft uitgerekend wat alle voorstellen tot 2030, die op de klimaatconferentie in Parijs door alle deelnemers worden ingediend, theoretisch zal opleveren. Het resultaat is ontluisterend: 0,048 graden in 2100 in het meest optimale scenario. Zou je al die maatregelen ook na 2030 voortzetten, dan win je 0,17 graad in 2100: dat is helemaal niets.

Voor de EU rekent hij op een kostenplaatje van 235 miljard euro per jaar voor het gehele klimaatbeleid, ofwel 19.000 miljard euro tot het jaar 2100 met een theoretische, niet daadwerkelijk meetbare temperatuurdemping van 0,05 graden: een ronduit misdadige verkwanseling van onze welvaart.

Lomborg gelooft in een grote invloed van de mens op de opwarming van de aarde en is dus geen “klimaatontkenner”. Hij is een “Ecomodernist”, die stelt dat klimaatmaatregelen zoals zonnepanelen en windenergie peperduur zijn, maar geen effect sorteren. Als we de tientallen miljarden euro’s kostende Nederlandse windenergieplannen nemen, dan zien we dat voor al dat geld een sneue duizendste van een graad wordt bespaard volgens de kengetallen van het VN-klimaatpanel IPCC. Zonne-energie zet even weinig zoden aan de dijk.

Alsof dit nog niet erg genoeg is, worden alle besparingen door zonne- en windenergie teniet gedaan door een andere grote pijler in het Nederlands Energieakkoord: de extreem vervuilende biomassa, dat in werkelijkheid 30-50% méér CO2 uitstoot dan kolen, maar in de boekhouding niet. De vrijgespeelde CO2 is verhandelbaar binnen het ETS-emissiehandelssysteem, waar de peperduur gerealiseerde CO2-certificaten voor een paar euro door een buitenlandse bruinkoolboer kunnen worden opgekocht.

Read More

Of het nu wel op niet opwarmt, als je de “koorts van de aarde” wilt
bestrijden of voorkomen, dan is het handig de strijd aan te gaan met
middelen die werken.

De Duitse Energiewende is het bekendste voorbeeld van verduurzaming
van de energievoorziening. De effectiviteit van beleid, dat
resulteerde in een door duizenden windturbines verminkt landschap -
waarbij zelfs schitterende heuvel- en bergruggen geofferd werden - en
talloze met zonnepanelen verlelijkte vakwerkhuizen, is bedroevend: in
2014 werd 2,5% van de energiebehoefte door wind en zon gedekt.

Read More

De Brabantse wegen hebben te maken met steeds groter wordende capaciteitsproblemen. Om de problemen te verlichten zijn er verschillende projecten gestart, zoals de verbreding van delen van de A58, A27 en gedeeltelijke ombouw van de N65. Indien de economie weer gaat groeien, dan wordt een verder vastlopen van het wegennet voorzien.

Specifiek naar de situatie in en rond Eindhoven kijkend, kunnen we concluderen dat de huidige Randweg nu al niet meer helemaal voldoet. Wat de PVV betreft was daar de Randweg A2-A67 destijds omgebouwd tot een 2x 6 rijstroken tellende snelweg, in plaats van de huidige situatie waarin lokaal en transitverkeer wordt gescheiden.

Read More