Geacht college van Gedeputeerde Staten,
In het Brabants Dagblad d.d. 8 maart 2017(1) is te lezen: ‘’De provincie lijkt meer geld aan het Brabantse gastronomiejaar 2018 uit te gaan geven dan eerder gesteld. Volgens de Bossche burgemeester Ton Rombouts doet de provincie flink 'van dittem', waarbij hij zijn duim over de ring- en wijsvinger wreef.’’ In navolging van onze Statenvragen d.d. 17 mei 2016(2), deze vervolgvragen over de het Europese gastronomiejaar 2018.

Read More

De PVV Noord-Brabant is verheugd dat Gedeputeerde Staten afgelopen vrijdag hebben aangekondigd om de provincie Noord-Brabant terug te trekken uit de Assembly of European Regions (AER). Gedeputeerde Pauli maakte dit vandaag bekend in het provinciale Platform Internationalisering. De AER is een netwerk van regio’s binnen Europa, dat zich de afgelopen jaren vooral heeft geprofileerd als platform waarbinnen vertegenwoordigers van de regio’s dure snoepreisjes kunnen maken om onzinnige eurofiele thema’s te bespreken. Daarnaast is de voorzitter van deze club een lid van de antidemocratische AK-partij van de Turkse dictator Erdogan: http://aer.eu/governance-structure/president/  

Read More

De provincie Noord-Brabant klopt zichzelf regelmatig op de borst als het gaat om maatregelen die Gedeputeerde Staten nemen in het belang van dierenwelzijn. Ook ondernemers in de agrarische sector die zich hard maken voor dierenwelzijn maken kans op een zogenaamde ‘agrofoodpluim’.

Ondanks al deze opzichtige borstklopperij, vinden er ieder jaar helaas nog vele dierproeven plaats in Brabantse bedrijven. De PVV Noord-Brabant wil aan deze ouderwetse en dieronvriendelijke praktijken een einde maken en heeft daarom vragen gesteld aan het provinciebestuur.

“De regering heeft de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2025 wereldleider moet zijn op het gebied van proefdiervrij onderzoek en heeft bekendgemaakt dat er een stappenplan komt om deze innovatieve doelstelling te behalen. Het zou prachtig zijn als de provincie Noord-Brabant binnen dit landelijke streven een voortrekkersrol kan nemen en koploper wordt in het proefdiervrij onderzoek”, aldus woordvoerder Joyce Kardol.

Read More