Geacht college,

In de kranten staat uitvoerige berichtgeving over de verkoop van de provinciale aandelen Attero aan de investeringsmaatschappij Waterland, de mogelijke doorverkoop van Attero door Waterland aan een Chinese partij voor aanzienlijk meer geld en de miljoenen euro’s die de provincie Noord-Brabant hierdoor mis dreigt te lopen. De PVV-fractie heeft over deze berichtgeving de volgende vragen:

Read More

Voorzitter, Midpoint is met het idee gekomen voor het opzetten van een Leisurefonds. Omdat gedeputeerde Pauli bekend staat om z'n handgeld wordt de provincie gevraagd om het fonds financieel mede mogelijk te maken. De gedeputeerde was uiteraard maximaal bereid en het college zet in op een bijdrage van € 5 miljoen van ons gemeenschapsgeld, meer dan twee keer zoveel als de andere partijen tezamen bijdragen en maar liefst met een looptijd tot 17 jaar.

Read More

Voorzitter,

de risico's van de havenstrategie vereisen dat er een NV-structuur komt zodat de toetreding van financiers mogelijk wordt. Maar wordt met het optuigen van een andere governance-structuur het risico voor de belastingbetaler wel kleiner? De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM) ligt al sinds februari stil en deze gedeputeerde heeft gezegd dat er geïnteresseerde bedrijven zijn die al ergens anders zijn gaan kijken. Weet de gedeputeerde inmiddels meer en zijn er toch nog financiers welke staan te popelen om de extra benodigde honderd miljoen euro te investeren in de havenschap?

Read More