De PVV Noord-Brabant is verbolgen over de beantwoording door het college van GS op Statenvragen over de rol van Sportservice Noord-Brabant bij het bezoek van kinderen aan een moskee in Roosendaal tijdens de kindersportweek. Het college weigert een inhoudelijke reactie te geven op de gestelde vragen, omdat zij deze als ‘suggestief’ en in strijd met artikel 1 van de Grondwet beoordeelt. Ondertussen spreekt GS wél uitdrukkelijk haar steun uit aan de samenwerking met de moskee. PVV-fractievoorzitter Van Hattem: “Het getuigt van pure minachting van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers om Statenvragen niet inhoudelijk te beantwoorden.”

Read More

Vorig jaar is er 15 miljoen subsidie ter beschikking gesteld en met voorliggend Statenvoorstel vraagt dit college aanvullend een bedrag van 37 miljoen euro aan subsidie ter beschikking te stellen. Wat heeft de eerder verstrekte subsidie echter concreet opgeleverd?

Duurzaamheids- en klimaatonzin die in alle programma's terugkomen, maar vooral de Brusselse beleidseisen en regelzucht en de nep-multiplier, omdat de belastingbetaler de provincie betaalt, de gemeente, de waterschappen, het Rijk en de EU via afdrachten.

Read More

Geacht college,

Op 2 september jl. plaatste gedeputeerde Van den Hout in reactie op en onder vermelding naar statenvragen van de PVV Noord-Brabant het volgende bericht op Twitter:

vdHoutstatenvragen08092016

Read More