Maikel Boon - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:

Read More

Constaterende dat:

• De beoogde coalitiepartijen aangeven dat veehouders onder druk van de in het bestuursakkoord afgesproken deadlines voor de reductie van de uitstoot van ammoniak in stallen in bepaalde gevallen geen andere optie zullen hebben dan het installeren van luchtwassers;

Read More