Maikel Boon - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 november 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 62/22 Vaststellen Beleidskader Milieu 2030

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 november 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 62/22 Vaststellen Beleidskader Milieu 2030

Besluiten in ontwerpbesluit 62/22 B

Beslispunt 1 te wijzigen in:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 oktober 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 57/22 Beleidskader Natuur 2023-2030

Constaterende dat:

Read More