Maikel Boon - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 oktober 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 57/22 Beleidskader Natuur 2023-2030

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 oktober 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 57/22 Beleidskader Natuur 2023-2030

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 oktober 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 57/22 Beleidskader Natuur 2023-2030

Constaterende dat:
• Uit technische vragen blijkt dat er binnen het Beleidskader voor 153 miljoen euro aan niet-wettelijke taken wordt uitgegeven;

Read More