Maikel Boon - home

PVV Brabant wil dat provincie waakzaam is voor radicaal dierenactivisme

De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland heeft gewaarschuwd voor nieuwe acties van radicale dierenactivisten in ons land. Zo heeft bijvoorbeeld de zeer radicale groepering Meat the Victims gesuggereerd dat ze binnenkort weer in actie zullen komen.

Read More

De fractie van de PVV Noord-Brabant is geschrokken van de uitkomsten van een onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren naar de effecten van het landbouwbeleid dat het nieuwe college voorstaat. Deze 'nadere rekenkundige onderbouwing van de verwachte effecten van de voorgestelde beleidsaanpassing ten gevolge van de wijziging van Interim Omgevingsverordening' maakt duidelijk dat vooral kleine melkveehouders en varkensboeren gedwongen zullen worden om te stoppen met hun bedrijfsvoering.

Read More

PVV Brabant: Provincie moet werk maken van verbeteren waterkwaliteit Binnenschelde

De waterkwaliteit van de Binnenschelde is al jaren problematisch. Al jaren op rij wordt een negatief zwemadvies afgegeven en de waterkwaliteit over de afgelopen jaren staat ook al tijden op ‘slecht’. In Bergen op Zoom is de Binnenschelde dan ook een hoofdpijndossier en een proef om de kwaliteit van het water te verbeteren, waar de provincie ook bij betrokken was, is recent mislukt.

Read More