Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 mei 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 mei 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 mei 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016

Constaterende dat:

Read More