Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020 ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 begroting 2021

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van de Begroting 2021,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 6 november 2020 ter bespreking van Statenvoorstel 74/20 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2020,

Constaterende dat:

Read More