Maikel Boon - home

Voorzitter,

Alle seinen staan al langdurig op rood bij de omgevingsdienst Brabant Noord.

En deze concept-kadernota voldoet niet aan de eisen op de volgende thema’s: bestuurlijk, het weerstandsvermogen en budgettair.

Daarom is de PVV verheugd met dit verzoek aan het Dagelijks Bestuur met het voorstel om de concept-kadernota significant aan te passen.

Read More

Geacht college,

Bij een boerenbedrijf in Halderberge zijn maandag 41 stieren aangetroffen die tot hun oksels in de stront stonden. Volgens de Dierenbescherming stonden de stieren in een zogenaamde potstal, waar voldoende stro op de compost- en mestlaag op de vloer moet worden aangebracht om deze stevig genoeg te maken.[1] De eigenaar heeft verzuimd om tijdig stro aan te vullen. De PVV is onthutst dat deze stieren zijn verwaarloosd en vernederd.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant is verheugd dat de spoorbeheerder ProRail honderd nieuwe camera’s gaat inzetten rond het spoor om de veiligheid te vergroten. Onze fractie hoopt dat er budget beschikbaar gesteld wordt om mobiele camera’s in te zetten om het Brabantse buitengebied veiliger te maken.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More

maikelboon