De Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 december 2011,

Constaterende

- dat veel bewoners van het Brabantse platteland, bijvoorbeeld in de Peel en het dorp Westelbeers, klachten uiten over stankhinder van agrarische bedrijven;

- dat jaarlijks in de barometer plattelandsontwikkeling onder andere de gegevens over de stankhinder worden gepubliceerd, maar de gegevens over 2010 nog niet in de nieuwste barometer zijn opgenomen;

Read More

De PVV Noord-Brabant dient bij de Provinciale Statenvergadering van 9 december a.s. een motie in om agrariërs en recreatieondernemers gelijke kansen te geven in de EHS. De PVV roept Gedeputeerde Staten op om in het kader van de plannen rond het Brabantse 'vitale platteland' de recreatie de plaats te geven die het verdient in de ruimtelijke plannen.

Read More

Deze motie, ingediend door Alexander van Hattem namens de PVV Noord-Brabant, is per acclamatie unaniem door Provinciale Staten aangenomen:

Motie_11-11-11_PVV_Alaaf.pdf

Alaaf!