Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019, ter bespreking van Ontwerpbesluit III 54/19 B “Begroting 2020””

Besluiten de tekst:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019, ter bespreking van Ontwerpbesluit I 54/19 B “Begroting 2020”

1. Besluiten de tekst:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 25 oktober 2019, ter bespreking van Ontwerpbesluit 50/19 B “Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant”

Besluiten:

Read More