Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend het Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek

Besluiten ontwerpbesluit 09/23 B als volgt te wijzigen:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend de Actuele motie over de impact van de onderzoeken over de staat van de Brabantse natuur

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend de Actuele motie over de impact van de onderzoeken over de staat van de Brabantse natuur

Constaterende dat:

Read More