Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 november 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

Overwegende dat:
• De Essentgelden direct terug moeten naar de Brabantse burgers;

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019, ter bespreking van Ontwerpbesluit IV 54/19 B “Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2020”

Besluiten:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019, ter bespreking van Ontwerpbesluit II 54/19 B “Begroting 2020””

Besluiten:

Read More