Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 23 juni 2023, behandelend
het ‘debat duiding ontstane situatie na afbreken onderhandelingen bestuursakkoord’

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 juni 2023, behandelend
Statenvoorstel 05/23 Jaarstukken 2022

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 26 mei 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 23/23 kadernota en ontwerpbegroting Hollandse Waterlinies

Besluiten in ontwerpbesluit 23/23 B

“Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies.”

Read More