Vragen van de PVV Statenfractie Noord-Brabant ex art. 3.2 RvO

Geacht college,

Het toerisme is één van de belangrijkste pijlers van de Brabantse economie. De PVV vindt dan ook dat initiatieven vanuit ondernemers in het toerisme van harte ondersteund moeten worden en goede ideeën niet moeten verzanden in gebakkelei over compensatie van natuur. Het park de Beekse Bergen heeft de laatste jaren een enorme kwaliteitssprong gemaakt en is een nationaal recreatieve topper. De uitbreiding met 425 bungalows past helemaal in dit plaatje. Dit schept niet alleen een enorm stuk werkgelegenheidbij de bouw, maar denk ook eens aan de uitstralende effecten bij de exploitatie, waarvan de omliggende gemeenten ook van profiteren.

Read More

's-Hertogenbosch, 30 juni 2011

Geacht College,

Naar aanleiding van de arrestatie van de directie en medewerkers van Chemiepack hebben wij de volgende vragen:

Read More

's-Hertogenbosch, 30 juni 2011

Geacht College,

De PVV is een groot voorstander van maatregelen die de economie stimuleren. Daar mag de provincie haar medewerking aan verlenen, daar mag ze zelfs een actieve bijdrage aan leveren.

Maar: er zijn grenzen, en met dure lobby-feestjes met onnodig veel gasten die ook nog eens hun gezin mogen meebrengen gaat de provincie een behoorlijke stap te ver.

Derhalve stellen wij in dit vragenuur de volgende vragen aan het College van GS:

Read More