Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 juli 2021, ter bespreking van statenvoorstel 17/21 fondsversterking BOM,

Besluiten:

de tekst

"besluiten:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 juli 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 43/21 Bestuursrapportage I-2021

constaterende dat

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 11 juni 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 32/21 Bekrachtiging geheimhouding dossier financiering vervangende nieuwbouw “Grizzly” op Pivot Park”

Besluiten in Ontwerpbesluit 32/21 B

de tekst:

Read More