Maikel Boon - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 februari 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 10/20 Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Spreken uit:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 februari 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 10/20 Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 14 februari 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 10/20 B “Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant”

Besluiten tot de volgende wijzigingen bij de wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging1,
vastgelegd als GML-bestand met plan-IDN NL.IMRO.9930.IOVwijzregels1-va01:

Read More