Maikel Boon - home

Radicale dierenactivisten hebben vrijdagochtend een illegale protestactie uitgevoerd op de trappen van het provinciehuis. Twee activisten hadden zich zelfs op het dak van het provinciehuis boven de hoofdingang vastgeketend. Voor de PVV is dit de druppel en het wordt tijd dat de provincie Brabant harder op gaat treden tegen deze geradicaliseerde figuren, die steeds meer buiten de rechtsstaat opereren en met hun acties het gezag pogen te ondermijnen.

Read More

PVV Brabant: Ondoordacht openstellen van extern salderen is rampzalig voor Brabantse boer

De Brabantse fractie van de PVV sluit zich aan bij het commentaar van boerenorganisaties op de aankondiging van de provincie om met ingang van 15 september het extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk te maken.

Read More

PVV Brabant wil dat provincie waakzaam is voor radicaal dierenactivisme

De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland heeft gewaarschuwd voor nieuwe acties van radicale dierenactivisten in ons land. Zo heeft bijvoorbeeld de zeer radicale groepering Meat the Victims gesuggereerd dat ze binnenkort weer in actie zullen komen.

Read More