Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 11 juni 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 32/21 Bekrachtiging geheimhouding dossier financiering vervangende nieuwbouw “Grizzly” op Pivot Park”

Besluiten in Ontwerpbesluit 32/21 B

de tekst:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 april, ter bespreking van Statenvoorstel Perspectiefnota,

Constaterende:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021,

Constaterende dat:

Read More