Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 juli 2021 ter bespreking van het addendum op bestuursakkoord 2020-2023, via motie M111-2021

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 juli 2021, ter bespreking van statenvoorstel 17/21 fondsversterking BOM,

Besluiten:

de tekst

"besluiten:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 juli 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 43/21 Bestuursrapportage I-2021

constaterende dat

Read More