Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 juni 2023 ter bespreking van Statenvoorstel 06/23 Bestuursrapportage I-2023 (Burap I-2023)

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 juni 2023, behandelend
Statenvoorstel 05/23 Jaarstukken 2022

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 juni 2023, behandelend
Statenvoorstel 05/23 Jaarstukken 2022

Constaterende dat:
• De provincie de afgelopen jaren vele miljoenen via fondsen of leningen aan private organisaties op afstand heeft geplaatst, waardoor een deel van het publieke geld en beleid niet meer democratisch te controleren is;
• De casus Lightyear hiervan een recent voorbeeld is;

Overwegende dat:

Read More