Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 juli 2021, behandelend statenvoorstel 29/21 Verordening treasury Noord-Brabant 2021

Besluiten

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 juli 2021, behandelend Verordening treasury Noord-Brabant 2021

Besluiten dat in ontwerpbesluit 29/21 B

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 juli 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 30/21 Procedure Wensen en bedenkingen financiering vervangende nieuwbouw gebouw `Grizzly` op Pivot Park

constaterende dat

Read More