Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 juni 2023, behandelend
Statenvoorstel 05/23 Jaarstukken 2022

Constaterende dat:
• De provincie de afgelopen jaren vele miljoenen via fondsen of leningen aan private organisaties op afstand heeft geplaatst, waardoor een deel van het publieke geld en beleid niet meer democratisch te controleren is;
• De casus Lightyear hiervan een recent voorbeeld is;

Overwegende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 december 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 82/22 Rapporten Zuidelijke Rekenkamer “Vervolgonderzoek Informatieveiligheid Provincie Noord-Brabant” en “Informatietoegankelijkheid Provincie Noord-Brabant”

Besluiten in Ontwerpbesluit 82/22 B:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 december 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 82/22 Rapporten Zuidelijke Rekenkamer “Vervolgonderzoek Informatieveiligheid Provincie Noord-Brabant” en “Informatietoegankelijkheid Provincie Noord-Brabant”

Besluiten in Ontwerpbesluit 82/22 B:

Read More