Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 mei 2022 ter bespreking van Statenvoorstel Perspectiefnota 2023

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 17 december 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 75/21 Slotwijziging 2021,

Constaterende

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 juli 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 29/21 Verordening treasury Noord-Brabant 2021

constaterende dat

Read More