Voorzitter, voor Provinciale Staten is informatie essentieel om haar controlerende rol zorgvuldig te kunnen uitoefenen. Over voorliggende Statenvoorstel was echter nog wat ophef over de verschillende gradaties van openbaarheid en vertrouwelijkheidén omdat dit college niet actief alle informatie had beschikbaar gesteld aan de Provinciale Staten.

Voorzitter, er zijn verschillende gradaties van openbaarheid en vertrouwelijkheid en schijnbaar zijn deze statussen nog niet helemaal duidelijk bij deze gedeputeerde. Tenminste anders zou mogen worden verwacht dat dit wel eerder zou worden gecommuniceerd naar de Statenleden. Voorliggende stukken waren deels vertrouwelijk, echter later veranderde dit in niet-vertrouwelijk en niet-openbaar. Dit is een tegenstelling en is net zoiets als de stukken zijn vertrouwelijk en openbaar. Voorzitter, wat betekent de huidige vage classificatie niet-vertrouwelijk en niet-openbaar?

Read More

Vertrouwelijke informatie Data Science Graduate School uitgelekt
 

De Brabantse PVV wil opheldering over het verspreiden van vertrouwelijke informatie over de Data Science Graduate School in Den Bosch.

PVV-Statenlid Joyce Kardol wil van het provinciebestuur weten hoe het mogelijk is dat vertrouwelijke documenten als niet-vertrouwelijk worden doorgemaild én op de website brabant.nl terecht konden komen. Ook vraagt Kardol wat de eventuele (financiele) gevolgen zijn van deze fout: ''Dit lijkt een grote blunder van de verantwoordelijke gedeputeerde Pauli te zijn en het had hem gesierd als hij hiervoor ook de verantwoordelijkheid had genomen."

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 2 oktober 2015,

Constaterende dat:

  • De woningen vanuit de Brabantse VerkoopGarantie (BVG) volgens de taakstelling zo snel mogelijk verkocht moeten worden;
  • Asielbeleid geen kerntaak voor de provincie is;
  • Makelaardij geen kerntaak voor de provincie is;

Overwegende dat:

  • Het huisvesten van asielzoekers dan wel statushouders in BVG-woningen een marktverstorende werking zal hebben;

Verzoeken GS om:

  • De woningen vanuit de BVG niet ter beschikking te stellen voor de huisvesting van asielzoekers dan wel statushouders;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

 

Deze motie mocht van de andere partijen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant NIET ingediend worden tijdens het vragenhalfuurtje. Is op 13-11-2015 alsnog ingediend.