Voorzitter, dit college heeft weer een manier gevonden om onder het verplicht schatkistbankieren uit te komen. Want er liggen kansen in de vrijetijdssector blijkt uit een marktonderzoek van de provincie. En hierin wordt geconcludeerd dat de helft van de bevraagde ondernemers aangeeft dat een financieel instrument oftewel gratis geld nuttig is of zelfs onmisbaar. Op basis van dit ''uitgebreide'' onderzoek onder slechts 25 ondernemers en 11 stakeholders wil de provincie een pilot starten met maar liefst 56,5 miljoen euro + 5 miljoen euro.

Onnodig. Zo blijkt uit hetzelfde Statenvoorstel, want de reden van de spoed dat we mede hierover vandaag besluiten is: (en ik citeer) ''daarnaast vergroot de kans dat de ondernemers hun financiering elders betrekken bij uitstel van dit dossier''.

Dit college moet geen economische activiteiten uitvoeren die ook door het bedrijfsleven kunnen worden aangeboden. Financiering elders is juist goed, want dat betekent dat er geen 15 miljoen euro aan de Efteling en 41,5 miljoen euro aan Safaripark Beekse Bergen uitgeleend hoeft te worden voor verblijfsaccommodaties. Maar zoals het hoort aan het Ministerie van Financiën geleend kan worden wat resulteert in een lagere staatsschuld. Kortom, we kunnen dit Statenvoorstel van de agenda vegen.

Read More

Voorzitter, dit college vraagt ons om geen wensen en bedenkingen te uiten. De PVV heeft echter wel degelijk wensen en bedenkingen op de constructie van dit project. 

20 november 2015 sprak de gedeputeerde Merrienboer tijdens Provinciale Statenvergadering de memorabele woorden: ''Wij zijn geen bankier''. De ambities van dit college lijken echter wel op bankiertje spelen. Met voorliggend Statenvoorstel wil dit college een lening oftewel verkapte subsidie van 22 miljoen euro verstrekken aan de Staat der Nederlanden. 

Moet de provincie de bal op pakken daar waar de banken behoudender zijn?

Het bedrijfsleven achter blijft? 

En de Rijksbegroting tekort schiet?

Een lening van 22 miljoen euro betekent dat het Rijk de hand op de knip kan houden of was het Defensiebudget van ruim 8 miljard euro op na de recente naheffing van een half miljard euro voor deze vliegende Fyra?

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2015,

Constaterende dat:

  • er inkomende en uitgaande provinciale (handels-)missies plaatsvinden
  • missies variëren in aard, doel of samenstelling
  • informatie van missies weliswaar openbaar gemaakt wordt, maar versnipperd over websites van provincie, initiatiefnemers, etc. vindbaar en niet centraal beschikbaar zijn via brabant.nl
  • de berichtgeving niet (vooraf) plaatsvindt via de website brabant.nl, maar veelal achteraf via persberichten of nieuwsbrieven
  • er afgelopen jaar meerdere WOB-verzoeken door kranten zijn ingediend met betrekking tot dit onderwerp

Overwegende dat:

  • in antwoord op technische vragen bij de begroting is geschreven: ‘’Daarnaast is het een goede suggestie om op reguliere basis informatie over missies op de website brabant.nl te plaatsen, zoals resultaten.’’

Verzoeken GS om:

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol