‘s-Hertogenbosch, 22 maart 2015

Vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

Betreft: teksten op lichtreclame onder de noemer kunst, op de STRP biënnale

1. In diverse media viel te lezen dat in het kader van de STRP biënnale 2015 via een lichtkrant uiterst walgelijke boodschappen, waaronder de teksten 'Welcome Islamic State' en 'Farewell to the state of Israel', werden gepubliceerd[1] [2]. Het zou om een kunstuiting ‘’Fare thee well’’ gaan, zo werd later gemeld[3]. Is het college bekend met de genoemde berichtgeving over de 'kunstuitingen'1 2 3 ?

2. De provincie Noord-Brabant wordt genoemd als partner & hoofdsponsor van de STRP[4]. Is de provincie partner van de STRP biënnale 20154 en is er subsidie verstrekt dan wel anderszins provinciale ondersteuning of facilitering verleend? Zo ja, om hoeveel geld of ondersteuning gaat het?

3. Wat vindt het college van deze uitingen onder de noemer kunst?

4. Wat vindt het college van de ophef die is ontstaan onder burgers door dit aanstootgevende kunstproject?

5. Is het college net als de PVV van mening dat de staat Israël nooit maar dan ook nooit vaarwel mag worden gezegd in Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college net als de PVV van mening dat Islamitische Staat nog niet in een miljoen jaar welkom moet worden geheten in Brabant, zelfs niet als grap of kunstuiting? Zo nee, waarom niet?

7. Is deze vorm van smakeloze kunst de reclame die het college zich wenst voor de slimste regio?

8. Is het college bereid per direct het partnerschap met STRP te beëindigen en eventuele verstrekte subsidie voor STRP biënnale 2015 terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

Harry van den Berg

Joyce Kardol

[1] http://www.ed.nl/regio/eindhoven/vreemde-teksten-van-lichttoren-in-eindhoven-verwijderd-1.4815505

2 http://www.dichtbij.nl/eindhoven/regio/artikel/3945489/kunstwerk-op-lichttoren-kan-alleen-ontsproten-zijn-uit-een-ziek-brein.aspx

3 http://www.dichtbij.nl/eindhoven/regio/artikel/3944762/fophef-aanstootgevende-lichtkrant-blijkt-kunstproject-voor-strp.aspx

4 http://strp.nl/nl/partners/

Beantwoording: Lichtreclame_STRP_biënnale_beantwoording_dd_14-04-2015.pdf

Voorzitter,
Met verbazing heeft de PVV vernomen dat het provinciebestuur de inzet van subsidieslurpende mestvergisters en windturbines in Brabant wil stimuleren en belonen. Middels de BZV 1.1 verdiend een veehouder punten indien deze energie bespaart of opwekt middels een onrendabele mestvergister of windmolen. Met de punten die de veehouder hiermee verdiend mag hij uitbreiden. 
Voorzitter, energiemaatregelen zijn totaal niet relevant voor de aanpak van overlast van de veehouderij. Van een windmolen gaat het niet minder stinken. Deze energiemaatregelen lossen de overlast in de veehouderij helemaal niet op, integendeel mestvergisters en windmolens creëren mogelijk juist meer overlast voor de omwonende burgers. Reacties die ik al heb gehoord van veehouders zijn ''makkelijk punten verdienen''. Voorzitter, dit is niet iets wat we moeten stimuleren of belonen in Brabant. 
Derhalve dient de PVV samen met de PvdD een motie in om het thema energie te verwijderen uit de BZV, zodat er weer gefocused kan worden op de echte problematiek in de veehouderij waarbij leefbaarheid, volksgezondheid en dierenwelzijn centraal staan.  Daarvoor moeten de juiste systemen worden ingezet, de vorm van energievoorziening maakt daarin geen verschil."

Read More

Met verbazing heeft de PVV vernomen dat het provinciebestuur de subsidieslurpende mestvergisters en windmolens in Brabant wil belonen. Een veehouder kan met de vernieuwde Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij 1.1 in de provincie Noord-Brabant punten verdienen om uit te breiden door het besparen op energie en het gebruik van groene stroom of duurzame energie zoals een windmolen of een mestvergister. 
PVV-Statenlid Joyce Kardol: ''Energiemaatregelen zijn totaal niet relevant voor de aanpak van overlast van de veehouderij. Het provinciebestuur moet het plaatsen van subsidieslurpende mestvergisters en windturbines in het Brabantse landschap niet stimuleren en al helemaal niet belonen. De provinciale aandacht moet uitgaan naar leefbaarheid, volksgezondheid en dierenwelzijn in de veehouderij. Daarvoor moeten de juiste systemen worden ingezet, de vorm van energievoorziening maakt daarin geen verschil." 

Reden voor de PVV om komende vrijdag tijdens de Statenvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen om deze energiemaatregelen te schrappen uit de BZV 1.1 en te focussen op de echte problematiek in de veehouderij.