Geacht college,

In juni 2016 besloot het college van GS de subsidie van Nexus met ingang van 2017 stop te zetten .
In de begroting 2017 is desalniettemin voor 2017 subsidie aan Instituut Nexus opgenomen. De PVV heeft daarover de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Op de website van ProjectVeritas is een item gewijd aan de schokkende uitspraken[1] van Clinton-donateur, adviseur en in de kringen van de Brabantse bestuurlijke elite op handen gedragen Benjamin Barber.

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

Read More

De PVV Noord-Brabant is woedend op Commissaris van de Koning Wim van de Donk, die onlangs in Brussel benoemd werd tot rapporteur-generaal van het Juncker-plan. Met dit plan, waarvan Van de Donk nu de kartrekker in de regio's moet worden, wil voorzitter van de Europese Commissie Juncker 630 miljard euro uitgeven aan met name doorgeschoten duurzaamheidsuitgaven. Net zoals bij de meeste andere Brusselse subsidies profiteren vooral de zuidelijke en oostelijke landen, en de EU-uitgaven zijn dan ook niet meer dan een socialistisch herverdelingsmechanisme.

Read More