Geacht college,

De PVV Noord-Brabant heeft met belangstelling kennis genomen van het artikel “Samen sterk in Brabant” in het Brabants Dagblad van 21 februari jl.[1] In het artikel staat dat Rolf Overdiep zich de komende tijd gaat bezig houden met het verbeteren van de samenwerking binnen Samen Sterk in Brabant (SSIB).
De PVV-fractie is zeer bezorgd over de escalatie van de drugsdumpingen in Brabant[2] en wil benadrukken dat van het “verbeteren van de samenwerking” nog meer prioriteit zou moeten worden gemaakt, zeker ook nu blijkt dat het Brabantse drinkwater in gevaar dreigt te komen.[3]

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More

De PVV-fractie heeft kennis genomen van het artikel: ”varkensziekte PED bereikt Brabant en Limburg”¹ in het Nederlands Dagblad.
Volgens het artikel heeft de zeer besmettelijke en gevaarlijke varkensziekte PED in januari de 'varkensrijke' gebieden in Oost-Brabant en Noord-Limburg bereikt. PED veroorzaakt diarree bij varkens en is vooral zeer gevaarlijke voor biggetjes die een besmetting vaak niet overleven.
De PVV vraagt het college te onderzoeken welke (preventieve) maatregelen er getroffen kunnen worden om verdere besmetting en het daaraan gepaard gaande dierenleed en grote economische schade voorkomen.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More

De Statenfractie van de PVV Noord-Brabant heeft met afschuw kennisgenomen van berichten van Nexus-directeur Rob Riemen aan het Brabantse provinciebestuur. De heer Riemen betitelt Brabantse PVV Statenleden daarin onder andere als “de Brabantse fascisten” en “huisfascisten”.

Het Nexus Instituut ontvangt jaarlijks ongeveer 84.000 euro subsidie van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast krijgt het instituut ook van andere overheden subsidie, in totaal ruim een miljoen euro (voor nadere cijfers zie: http://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/statenvragen/1397-statenvragen-over-rijkelijk-gesubsidieerde-elitaire-snoepreizen-door-rob-riemen-van-het-nexus-instituut ).

Read More