Begin vorig jaar gaf gedeputeerde Johan van den Hout aan dat hij meetpalen bij de vliegbasis Volkel en Gilze-Rijen wilde plaatsen om geluid te meten. Hij meldde ook dat de provincie nog niet weet wat ze met de meetgegevens gaat doen.

Volgens de PVV wist de gedeputeerde donders goed dat voor de handhaving van geluidsbelasting een ‘berekende’ geluidsbelasting gebaseerd op in de luchtvaartwetgeving vastgestelde voorschriften de basis is, en geen meting. De meetgegevens van de meetpalen vormen dus geen wettelijke basis om iets mee te doen, laat staan er beleid op te baseren.

Daarom vindt de PVV de meetpalen geldverkwisting: het lijkt er sterk op dat hier het belastinggeld wordt uitgegeven zonder duidelijk doel. En zoals de gedeputeerde zelf aangaf wist hij nog niet wat de Provincie met de gegevens ging doen.

Fractievoorzitter Alexander van Hattem is verbijsterd. Hij vraagt zich af of klaarblijkelijk, als een kip zonder kop, beslissingen worden genomen die tienduizenden euro's belastinggeld kosten voor iets waarvan je niet weet wat het oplevert of wat je er mee moet. Hij roept het College van Gedeputeerde Staten, met initiatiefnemer Van den Hout voorop, ter verantwoording door middel van Statenvragen.

Read More

Ongeveer 4800 euro per uur, mogelijk zelfs veel meer, dat is wat volgens berichten op onder meer Climategate.nl de RWE aan subsidiegeld in de zak steekt voor het bijstoken van pellets in de Amercentrale. Deze pellets worden grotendeels gemaakt uit omgehakte Amerikaanse en Canadese bossen en met stookolie gestookte schepen de hele Atlantische Oceaan over gevaren om hier in de Amercentrale als “duurzame bijstook” te fungeren.

 “Te gek voor woorden”, aldus PVV-fractievoorzitter Alexander van Hattem, die hier over vragen stelt aan het college van Gedeputeerde Staten in Noord Brabant. “Als 30,8% aandeelhouder van de Stichting Essent Sustainablity Development, die deze tactiek kennelijk als doelstelling heeft, kunnen wij een belangrijke stempel drukken op het te voeren beleid. Wat er nu in de Amercentrale gebeurt is te krankzinnig om waar te zijn.

In plaats van CO2 besparen, stoot deze manier van werken zelfs aanzienlijk méér CO2 uit, dan dat er gewoon met goedkope kolen gestookt zouden worden. Dat dit onzinnige duurzaamheidssprookje de belastingbetaler 4800 euro per uur aan subsidie kost, is helemaal van de zotte. Omgerekend één maand niet bijstoken en de 30 miljoen voor de veelbesproken verbreding van de A67 Leenderheide – Geldrop is betaald, om aan te geven hoeveel geld er nutteloos weggegooid wordt”

Read More

Geachte college,

Bij het spoorwegongeval in het Belgische Wetteren, waarbij een dode en vele gewonden te betreuren zijn, zijn chemische gassen via de riolering verspreid naar huizen van omwonenden. Deze omwonenden kregen aanvankelijk van de autoriteiten het advies binnen te blijven, later - toen bleek dat de giftige gassen via de riolering in de huizen verspreid werden - zijn de bewoners alsnog geëvacueerd in een straal van 500 meter van het spoor. Helaas kwam voor sommigen die evacuatie te laat.

In Noord-Brabant vindt ook transport van gevaarlijke stoffen per spoor plaats via de zogenaamde Brabantroute, dwars door dichtbevolkte gebieden in onder andere Tilburg en Roosendaal.

Dit roept de volgende vragen op:

Read More