Geacht college,

In een artikel in het Brabants Dagblad d.d. 17 oktober[1] 2012 wordt gesteld dat het Noordbrabants Museum in Den Bosch met een begrotingstekort kampt van 313.000 euro. De gemeente zou eerdere toezeggingen niet nakomen.

De PVV heeft hierover de volgende vragen:

Read More

Een man die een maand lang op Kasteel Geldrop woonde met zijn gezin, blijkt te hebben gelogen. In het kader van aandacht voor Buitenplaatsen stelden Erfgoed Brabant en de provincie gelden beschikbaar voor een kunstproject.

De kunstenaar loog zichzelf en zijn gezin het kasteel binnen met een zelf verzonnen verhaal. De PVV is van mening dat leugens nimmer onder de definitie kunst vallen en dus al helemaal niet beloond moeten worden door er een zak subsidiegeld tegenaan te smijten.

Sterker nog valse papieren overleggen, instanties voorliegen en dan incasseren en onrechtmatig gebruik maken van woonruimte valt volgens de PVV in de categorie oplichting.

Reden waarom de PVV opheldering wil en het college van Gedeputeerde Staten vraagt om aangifte te doen van oplichting.

Onderstaand de Statenvragen:

Read More

De PVV fractie Noord-Brabant heeft onlangs de openbaar aangemerkte documentatie rondom dit elitaire project ingezien. Daarbij kwam een veelheid aan informatie naar boven over de personen en organisaties die bij dit project betrokken zijn. Daarbij is opvallend vaak sprake van dubbele petten en mogelijke belangenverstrengeling op bestuurlijk, persoonlijk of financieel vlak. De PVV Noord-Brabant kan niet anders dan constateren dat het megalomane gedrocht Eindhoven|Brabant2018 in feite niet meer is dan een ongelooflijk lucratief feestje voor een beperkt kringetje aan cultuurbobo's die elkaar baantjes en subsidie toeschuiven. Op kosten van de belastingbetaler welteverstaan.
De informatie die werd verzameld gaf aanleiding tot vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

Read More