Geacht college,

Op 10 april heeft u vragen beantwoord onder kenmerk C2069730/2914417, waarvoor dank. De beantwoording geeft nadrukkelijk aanleiding tot zowel opmerkingen als aanvullende vragen.

Op vraag 1 van vragen onder bovengenoemd kenmerk of u bekend bent met een internetartikel voldoet een ja of nee. De uitgebreide toevoeging uwerzijds is niet ter zake doende, voegt niets toe en pretendeert een antwoord te geven op een vraag die niet is gesteld.

Op vraag 2 antwoordt u dat u zich heeft laten leiden door de uitzonderlijke kwaliteiten en het redelijke tarief.

Read More

Geacht college,
In de Memorie van Antwoord/Nota van Wijziging 12/12D spreekt het college op pagina 5/7 over een (nog uit te werken) totale begroting –inclusief bijdragen van het Rijk en sponsors ad € 40 mln.- voor Eindhoven/Brabant 2018 van € 140 mln. En dat betekent minimaal € 105 mln. voor cultuurprojecten.

Dit roept bij de PVV fractie de volgende vragen op:

Read More

In een artikel in het Brabants Dagblad van 20 maart 2012 wordt gesteld dat "Volgens de woordvoerder van het programmabureau, dat de kar trekt in de race om Brabant in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te maken, wordt het bedrijf van Sanders ingehuurd." Opvallend is dat het bedrijf van Sanders maar één werknemer heeft: directeur Martijn Sanders!

Ook stelt Sanders dat er voor hem reeds een baan als adviseur is gereserveerd in de op te richten stichting voor Culturele Hoofdstad.

Mariëtte Frijters-Klijnen, Statenlid PVV Noord-Brabant: "Het is van de gekke dat de heer Sanders alvast zijn stoeltje heeft gereserveerd in een stichting, waarover nog een besluit moet vallen, waaraan nog vele bezwaren en onduidelijkheden kleven, en waarin de profielen voor de bestuursleden en de directie nog moeten worden ingevuld. Dit tekent toch wel de verregaande arrogantie en wellicht achterkamertjespolitiek".

Zij vervolgt: "Dit hele verhaal begint steeds meer te stinken. Wij wensen de onderste steen boven!"

De PVV Noord-Brabant heeft daarom in Statenvragen om duidelijkheid verzocht. Verder beraadt de PVV zich op een motie om de eventuele vergoedingen van de bestuurders, directeuren en andere medewerkers tot alleszins aanvaardbare normen terug te brengen. Onderstaand de Statenvragen:

Read More