In Boxtel is Zorghuis Şefkat - het eerste zelfstandige zorghuis in Nederland dat intramurale verpleeghuiszorg biedt aan Turkse en Marokkaanse ouderen – geopend. Ronald Dol, fractievoorzitter PVV Noord-Brabant zegt hierover: "Het ministerie van VWS heeft hier een flinke zak geld naar toe gedragen. Het loopt nog niet storm. 4 Bewoners, en een baliemedewerkster die een paar woordjes Turks spreekt. De dik betaalde managementlaag is wel volledig gevuld."
De PVV vraagt zich af of de Provincie hier ook geld in heeft gestoken. In 2009 was Gedeputeerde Van Haaften nog laaiend enthousiast. Ronald Dol: "Het doelgroepenbeleid in Nederland is afgeschaft. Initiatieven zoals deze zijn achterhaald en zijn een verkeerd signaal binnen de integratie. Het streven is een land waar iedereen zich aanpast aan de normen en waarden zoals die hier gebruikelijk zijn. Daar past geen verzorgingshuis bij waar geen Nederlands wordt gesproken, alleen halalvoedsel wordt bereid en waarvan de inrichting op een moskee lijkt."
De Partij voor de Vrijheid heeft Statenvragen gesteld over de opening van dit tehuis:

Read More

Geacht college,

Naar aanleiding van uw antwoord op de op 19 september gestelde vragen heeft de PVV de volgende vragen.

U stelt in uw antwoord op vraag 2 dat het Brabants Dagblad in het weekeinde al op de hoogte was en dat vervolgens met deze krant was afgesproken dat zij het nieuws niet eerder dan in de maandagkrant zou melden en niet al op zondagavond op haar website.

Read More

Geacht college,

Naar aanleiding van een artikel op de website van Omroep Brabant[1] heeft de PVV de volgende vragen.

Bent u bekend met het artikel op de website van Omroep Brabant van maandag 19 september 2011: "SP-Gedeputeerde Jules Iding stopt"?Heeft het college van Gedeputeerde Staten het besluit van de Gedeputeerde Iding ook via de media moeten vernemen? Zo ja, was het college van Gedeputeerde Staten even verrast als de leden van Provinciale Staten? Hoe denkt het college in dit geval over de gevolgde procedure? Wat gaat het college hier aan doen om dit in de toekomst te voorkomen?

Read More